Wat doen we?

Info Steam-it

STEAM-IT!

Het doel van dit project is om na te gaan op welke manier computationeel denken optimaal ingezet kan worden in het basisonderwijs en (de overgang naar) secundair onderwijs. We willen de noden van leerkrachten in kaart brengen en onderzoeken welke handvatten we hiervoor kunnen aanreiken.

Klik op ‘Enquête Leraren’ om de vragenlijst in te vullen!

Het project wordt gedragen door de West-Vlaamse hogescholen Vives & Howest. Vives verdiept het computationeel denken binnen het basisonderwijs daar waar Howest zich focust op het secundair onderwijs.